Opera & Teatar MADLENIANUM

Opera & Teatar MADLENIANUM

Operai teatar MADLENIANUM osnovan je 1998. godine, kao prva privatna opera u ovom delu Evrope. Osnivač i donator MADLENIANUMA je gospođa Madlena Zepter, čija ulaganja u kulturu i umetnost predstavljaju najveći savremeni mecenat u ovoj oblasti, ne samo u našoj zemlji već i u evropskim razmerama, uopšte.

MADLENIANUM je organizovan kao model novog muzičko scenskog pozorišta kod nas bez sopstvenog ansambla, ali sa stalnim organizaciono upravnim aparatom i tehničkom ekipom. (Izvor: operatheatremadlenianum.com)

Nastavite Glavna 32, 11080 Beograd

Opera & Teatar MADLENIANUM

12 događaja