Aerodrom Lisičiji Jarak

Aerodrom Lisičiji Jarak

Beogradski sportski aerodrom „Lisičiji Jarak“ (ICAO code LYBJ) se nalazi 16 kilometara severno od centra grada na 12 kilometara od pančevačkog mosta na autoputu prema Zrenjaninu kod Padinske Skele. Površina aerodroma je 164 Ha, ima dve travnate piste od po 1000 x 40 metara koje se protežu pravcem 15 – 33.

izvor: vss.rs

Nastavite Zrenjaninski put bb, 11000 Beograd

Aerodrom Lisičiji Jarak