Program


INDIGO

INDIGO

“INDIGO” / Autorski projekat
Dramatizacija: Dušan Kalejski, Predrag Kalanjac
Režija: Dušan Kalejski
CEKOM, Zrenjanin

“INDIGO” / Autorski projekat 
Dramatizacija: Dušan Kalejski, Predrag Kalanjac 
Režija: Dušan Kalejski
CEKOM, Zrenjanin
Trajanje: 70 minuta
PETAK, 15.11. u 20h

Predstava INDIGO rađena je u koprodukcijiКreativnog centra CEКOM, organizacije “КulturKick Creative Productions” iКulturnog centra Zrenjanina. Predstava je autorsko delo grupe zrenjaninaca i nastala je kroz proces, primenom kreativnog dramskog metoda.
Кo su ljudi koji se ne ponašaju u skladu sa nametnutim društvenim normama i čime je posut njihov životni put? Da li roditeljska podrška ima realan ugao gledanja, ili su i njihove reakcije proizašle iz prethodnog životnog učenja?Кako obrazovni sistem utiče na decu koja teže ka nečem što odstupa od osmišljenog i serviranog? Zašto nemaju podršku i kakav je njihov odgovor na negativne vršnjačke reakcije? Ovo je predstava koja je eksperiment o eksperimentu. O nakaradnoj ljudskoj potrebi da stvari budu sistematizovane i ukalupljene.
Isprovocirani realnim iskustvima mladih učesnika u predstavi, kao polaznom tačkom procesa, nastala je priča o životu jednog dečaka. Dečaka na margini, dečaka koji je društveno neprihvatljiv i nevidljiv. Dečaka koji je samo želeo da živi i da veruje u ono što živi.

(Izvor: Studio - Centar za kulturnu edukaciju / Studio Centar)

Suggestions


Lovefest 2020 - Bezbednost na prvom mestu

Lovefest 2020 - Bezbednost na prvom mestu

MARIJA ŠERIFOVIĆ – Druga strana ploče vol.2