Program


ELEKTRA
10

ELEKTRA

ELEKTRA
drama Danila Kiša

Premijera 25. decembra 2016. / Scena „Raša Plaović"
Režija Iva Milošević
 
Premijerna podela:
Elektra Nada Šargin
Orest  Marko Janketić
Pilad Pavle Jerinić
Zidar Aleksandar Đurica
Strofije Branko Jerinić
Egist Darko Tomović
Klitemnestra Dušanka Stojanović Glid 
Hor: Mina Nikolić*, Bojana Đurašković*, Joakim Tasić*, Dragan Sekulić*
Muzičar Vladimir Pejković
*studenti FDU i AU
 
O ELEKTRI
Ovo je, koliko mi je poznato, šesnaesta ili sedamnaesta po redu varijacija teme o Elektri. U antici su ovu „užasno žalosnu igru“ obradili, pored Euripida, Eshil u Hoeforama, a docnije Atilije i Kikeronov brat. Posle renesanse tema će osobito privući Francuze: Prosper Žolio de Krebijon (Prosper Jolyot de Crébillon) štampa svoju Elektru 1708, Volter Oresta 1750, Lekont de Lil svoje Erinije 1837 (bazirane na Eshilu), a u dvadesetom veku, sto godina posle De Lila, Žan Žirodu postiže uspeh sa svojom Elektrom (1937). Od Nemaca tu su temu razrađivali pisci J. Jakob Bodmer u drami Elektra ili osvećeno ubistvo (1760), V. Goter (Gotter) u Orestu i Elektri (1772); A. Elert (Ehlert) u Klitemnestri (1881), G. Sigert (Siegert) takođe u Klitemnestri (1879) i Hugo fon Hofmanstal u Elektri (1904). Tu su još Talijan Alfijeri (Orest, 1786), Španac Benito Perez Galdos (Elektra, 1904), a nedavno je kod nas Jovan Hristić dao jednu sasvim modernu i slobodnu varijaciju te antičke teme. Miloš Đurić navodi (i neka bude, kao i uvek kad se kod nas povede reč o antičkim temama, pomenuto i njegovo ime) da je Elektru, Sofoklovu, kod nas preveo Dominko Zlatarić još 1597, i da je to prvo veće delo helenske književnosti na našem jeziku.  

(Izvor: www.narodnopozoriste.rs)

Preporuka


ANDRE RIEU SE VRAĆA PRED SRPSKU PUBLIKU! Godinu dana nakon izuzetno uspešnog nastupa,…

Tradicionalni Antievrovizijski koncert benda Mortal Kombat!

Koncert u čast Vlade Divljana: (ne)normalni & prijatelji